Hotline: 0989 000 735

Hotline: 0333 15 8686

Dịch vụ

Tư vấn thiết kế

Tư vấn thiết kế

Tư vấn thiết kế xây dựng, thiết kế quy hoạch, tư vấn lập dự án đầu tư, quản lý dự án,..

Dịch vụ xây dựng

Dịch vụ xây dựng

Xây dựng dân dụng, công nghiệp, xây dựng cầu đường và trang trí nội – ngoại thất

Tư vấn giám sát công trình

Tư vấn giám sát công trình

Xây dựng công trình thủy lợi, cơ sở hạ tầng, san lấp mặt bằng, xây dựng đường điện,..

Bảo trì, vận hành công trình

Bảo trì, vận hành công trình

Cung cấp dịch vụ quản lý, vận hành và khai thác tòa nhà trọn gói chất lượng ...

Gọi zalo
0333 15 86 86