Hotline: 0989 000 735

Hotline: 0333 15 8686

Nhà máy - Nhà xưởng

Dự án đã thực hiện
Nhà máy chế biến nông sản SaiGon - Việt Hưng

Nhà máy chế biến nông sản Sài gòn – Việt Hưng

Thiết kế nhà máy sợi Sài Gòn – Long An

Thiết kế cổng chào khu công nghệ cao

Nhà xưởng + Văn phòng công ty Bích Hạnh

Nhà máy chế biến lương thực Vĩnh Hưng

Nhà ăn cty BVTV An Giang

Nhà máy chế biến lương thực Tân Hồng