Hotline: 0989 000 735

Hotline: 0333 15 8686

Tin Xây Dựng Phương Đông

Lễ khánh thành Trung tâm nghiên cứu nông nghiệp Định Thành DTARC

Ngày đăng: 15:44 | 17/12/2012

Lễ khánh thành ngày 12/12/2012.

Công trình do xaydungphuongdong.vn designed.

Đã được các báo dân trí, báo An Giang, Đài Truyền hình VTV Cần Thơ,… đưa tin.

Lễ khánh thành Trung tâm nghiên cứu nông nghiệp Định Thành DTARC Lễ khánh thành Trung tâm nghiên cứu nông nghiệp Định Thành DTARC Lễ khánh thành Trung tâm nghiên cứu nông nghiệp Định Thành DTARC Lễ khánh thành Trung tâm nghiên cứu nông nghiệp Định Thành DTARC Lễ khánh thành Trung tâm nghiên cứu nông nghiệp Định Thành DTARC Lễ khánh thành Trung tâm nghiên cứu nông nghiệp Định Thành DTARC Lễ khánh thành Trung tâm nghiên cứu nông nghiệp Định Thành DTARC Lễ khánh thành Trung tâm nghiên cứu nông nghiệp Định Thành DTARC Lễ khánh thành Trung tâm nghiên cứu nông nghiệp Định Thành DTARC Lễ khánh thành Trung tâm nghiên cứu nông nghiệp Định Thành DTARC Lễ khánh thành Trung tâm nghiên cứu nông nghiệp Định Thành DTARC Lễ khánh thành Trung tâm nghiên cứu nông nghiệp Định Thành DTARC Lễ khánh thành Trung tâm nghiên cứu nông nghiệp Định Thành DTARC Lễ khánh thành Trung tâm nghiên cứu nông nghiệp Định Thành DTARC Lễ khánh thành Trung tâm nghiên cứu nông nghiệp Định Thành DTARC

Cần tư vấn thêm, xin vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 0333.15.8686

Email: xaydungpd@gmail.com

Website: www.xaydungphuongdong.vn